Presentatie

De GDT is een multidisciplinair overlegplatform dat bestemd is aan alle thuisverzorgers, de patiënt en zijn omgeving.

De rol van de “Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging” (GDT) is, onder andere om het mogelijk te maken dat zorgverleners regelmatig bijeenkomen om informatie uit te wisselen en hun praktijken te harmoniseren om de begeleiding van de patiënt te optimaliseren.

Daarvoor voert de GDT-Brussel (SISD-Bruxelles) de volgende taken uit :

  • de thuisverzorging instellingen en de thuisverzorging vertegenwoordigers bijeen brengen,
  • de samenwerking tussen zijn leden stimuleren,
  • informaties en opleidingen in verband met de discipline voorstellen,
  • de ontwikkeling van multidisciplinaire overlegvergaderingen stimuleren,
  • de patiënt en zijn omgeving wat betreft de bestaande thuisverzorging structuren inlichten.

 

Contacteer-ons

GDT-Brussel vzw

Boulevard Pacheco 34
1000 Brussel
Tel. : 02 375 12 97

RIZIV n° :
947-050-58-004
Bedrijf n° :
893 279 433