Welkom

De Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging-Brussel (GDT-Brussel/SISD-Bruxelles) is een multidisciplinair overlegplatform dat bestemd is aan alle thuisverzorgers:

 • Artsen,
 • Thuiszorg coördinatiecentrum,
 • Kinesitherapeuten, Verpleegkundigen, Apothekers, Ergotherapeuten, Logopedisten, Tandartsen, Diëtisten, Podologen, etc.)
 • Sociale acteurs: Gezinsverzorgers, Palliatieve Zorgplatform, Psychische Gezondheidsdiensten, Psychiatrisch Platform, Medische Centra, Beschermde woningen, Maatschappelijke werkers, OCMW, etc

en de patiënt en zijn omgeving.

De GDT-Brussel bevorderd de sector van de ambulante zorg en voldoet aan de behoeften van concrete hulp en professionele praktijk van de ambulante zorg die moeilijkheden hebben om hun beroep met verzwakte patiënten uit te oefenen. De GDT-Brussel voldoet eveneens aan gelijksoortige eisen afkomstig van de patiënten zelf en hun zorgverleners.

De GDT heeft als doel om de sector te bevorderen en helpen bij het verbeteren van:

 • de omstandigheden rondom de uitoefening van het beroep van de zorgverleners;
 • het dagelijks leven van kwetsbare patiënten en hun omgeving.
Ontdek onze medisch-sociaal register

De GDT-Brussel

 • Verzamelt

  Verzamelt thuisverzorgers en zorginstelling vertegenwoordigers,

 • Werkt samen

  Stimuleert de samenwerking tussen zijn leden. Respect van de vrije keus van de patiënt en de beroepsethiek,

 • Komt bijeen

  Stimuleert de ontwikkeling van multidisciplinaire overlegvergaderingen,

 • Licht in

  Informe le patient et son entourage quant aux structures d’aide et de soins existantes.